سلفون کشی حرارتی

Selefon

جهت حفاظت از چاپ در مقابل عوامل مخرب محیطی مانند تماس مداوم دست ، آب، مواد مرطوب و اشعه یووی یک روکش از جنس پلاستیک به ضخامت بین ۲۷ تا ۳۳ میکرون توسط دستگاه سلفون کشی تحت فشار و حرارت ، بر روی سطح کاغذ کشیده می شود.