چاپ افست

چاپ آفست

چاپ افست یکی از فراوان ترین چاپ ها و روشی برای دستیابی به بهترین کیفیت و بالاترین تیراؤ اس که برای چاپ انواع ساک دستی کاغذی، کتاب،بروشور، مجله، کاتالوگ، پوستر وهر چیزی که قرار است بر روی کاغذ یا مقوا و با تیراژ بالا معمولا۱۰۰۰ عدد به بالا چاپ شود ، مورد استفاده قرار میگیرد.

در صنعت چاپ افست از مدل رنگ CMYK استفاده می شود. وقتی می گوییم چاپ چهار رنگ منظور این نیست که طرح فقط از چهار رنگ تشکیل شده بلکه رنگ های موجود در طرح، ترکیبی از چهار رنگ اصلی چاپ هستند.