پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘روانشناسی’

از روانشناسی رنگها چه میدانید؟

نوشته شده توسط گرافیک مرکزی در . نوشته شده در مقالات

در سال ۱۶۶۶، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ‌های قابل رؤیت جزیه می‌شود. نیوتن همچنین کشف کرد که هر رنگ از یک طولموج منحصر به فرد تشکیل شده و قابل تجزیه به رنگ‌های دیگر نیست.