پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘پوستر’

آنچه درباره بروشور باید بدانیم

نوشته شده توسط گرافیک مرکزی در . نوشته شده در مقالات

طراحی لیوان کاغذی

بروشور به یکی از اشکال زیر طراحی و ارائه می شود:
  1. بروشورهای لتی. (لت به هر برگ بروشور که به برگ دیگر اتصال دارد گفته می شود.)
  2. بروشورهای فرمی.
  3. بروشورهای اسلیپ کیس.

بروشورهای لتی، بروشورهایی هستند که صفحات آن بر روی هم تا می خورند و در نهایت بصورت مجموعه ای از صفحات تا شده در اختیار مخاطب قرار می گیرد. ویژگی اصلی این بروشورها عدم نیاز به دوخت صفحات به یکدیگر است.